Reporto rättar

Med anledning av den intervju med journalisten Janne Josefsson som förekommer i boken ”Helvetet inifrån” vill Reporto Publishing göra följande rättelse:

Janne Josefsson förnekar att han skulle ha hävdat att en person som hotat honom och andra SVT-medarbetare varit beväpnad med yxa. Då det, till följd av olyckliga omständigheter, saknas bandinspelningar från denna intervju har det i efterhand inte gått att skapa klarhet i exakt vad som sades.Vi väljer därför att stryka den omtvistade utsagan ur boken och beklagar det eventuella obehag som drabbat Janne Josefsson. Josefsson framhåller vidare att den i boken refererade jämförelsen med situationen i Libanon och Mellanöstern inte gjordes av honom utan av en annan person i SVT:s team. Vi tar på oss ansvar för den felaktiga återgivningen och beklagar misstaget.

%d bloggare gillar detta: