Reporto upphör med verksamheten

Ägarna till Reporto har beslutat att avveckla verksamheten.

Vi som drivit förlaget, Lasse Wierup och Matti Larsson, tackar författare, samarbetspartners och läsare för spännande och roliga år.

Nedläggningen innebär att bolaget har avregistrerats och att vi inte tar emot fler manus.