Jihad – svenskarna i de islamistiska terrornätverken

Taimour Abdulwahabs sprängdåd i Stockholm 2010 väckte både fasa och förvåning. Hur kunde en till synes vanlig ung man, som vuxit upp under goda förhållanden, utvecklas till potentiell massmördare?

Men 28-åringen från Tranås var inte den förste svensk som hade radikaliserats och anslutit sig till det globala kriget mot islams påstådda fiender. 200 personer bedöms för närvarande utgöra så stor säkerhetsrisk att de följs av Säpo.

Journalisten Magnus Sandelin har kartlagt de trådar som löper mellan internationella organisationer, lokala grupper och till synes enskilda individer. Trots att aktörerna kan befinna sig i olika världsdelar är kommunikationsvägarna snabba mellan planläggare, rekryterare, finansiärer och utförare. Samtidigt försvåras säkerhetstjänsternas arbete av att allt fler agerar på egen hand, utan
koppling till etablerade terrororganisationer.

I boken möter vi några av de svenskar som vigt sina liv åt jihad. Däribland en ung man som tränades i samma al-Qaida-läger som männen bakom 11 septemberattacken, en morddömd gängledare som fann ett ”äkta brödraskap” och en fyrabarnsmamma som bytte religion och sporrade sin make till att offra sitt liv.

Mer än ett decennium efter att flygplanen kraschade in i World Trade Center i New York lockas ständigt nya rekryter till terrorns aktionsgrupper, i världen och i Sverige. Men är det verkligen religionen som är deras främsta drivkraft?

Författare:Magnus Sandelin
Omslag: Miroslav Sokcic
Utkommer: 21 maj 2012
ISBN: 9789186933012

%d bloggare gillar detta: